Instalacje Zbiorcze

StartInstalacje Zbiorcze

Mieszkalnictwo wielorodzinne, bądź obiekty użytku publicznego lub komercyjnego, mogą korzystać obecnie z dobrodziejstw nowoczesnej technologii, w skład której wchodzą instalacje zbiorcze. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest odbieranie programów telewizji cyfrowej oraz naziemnej analogowej. Dodatkowo na liście programów mogą znajdować się programy nadawane za pośrednictwem anteny satelitarnej.

Obserwując budownictwa w starszym stylu, które nie posiadają zamontowanej instalacji zbiorczej, walory estetyczne pozostawiają naprawdę wiele do życzenia. Mnóstwo anten lub talerzy satelitarnych widocznych na balkonach lub dachach, przysłaniają największy urok architektury.

Zajmujemy się montażem instalacji zbiorczych, które polegają na zastosowaniu jednego zestawu anten da konkretnego obiektu mieszkalnego lub użytkowego. Następnie od anten odbiorczych, prowadzimy do poszczególnych mieszkań przewody wraz z końcowymi gniazdami.

Przed podjęciem się realizacji zadania, rozpoczynamy naszą pracę od przygotowania dokładnego projektu, ma to na celu uniknięcie zbędnej ilości przewodów, ograniczając je do wystarczającego minimum.

Instalacje zbiorcze niosą ze sobą wiele zalet. Wśród nich wymienia się wcześniej wspomniane walory estetyczne. Dodatkowym atutem jest również większa oszczędności, przez brak montażu wielu anten satelitarnych lub do odbioru sygnału analogowego. Mieszkańcy oczywiście zyskują zdecydowanie lepszy sygnał, co korzystnie wpływa na lepszą jakość odbieranego obrazu w odbiornikach.

Instalacje Zbiorcze

Montaż i Ustawianie Anten Wrocław i Okolice